Всі новиниЗакон щодо питань банкрутства на непідконтрольних територіях потребує удосконалення

Проєкт закону щодо недопущення негативних економнаслідків недобросовісного банкрутства п/є внаслідок військової агресії на сході України потребує вдосконалення
22.03.2021

22 березня 2021 року відбулось чергове засідання Робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства. За словами головуючого Групи, народного депутата Тараса Тарасенка засідання було присвячено розгляду законопроектів №№4409, 5010, 4220.

В результаті плідного обговорення члени Робочої групи дійшли до наступних висновків:

1) задля досягнення консенсусу серед різних зацікавлених сторін в процедурах банкрутства та з метою уточнення деяких положень законопроекту №4409, усунення прогалин, колізій членами Робочої групи будуть розроблені та надані Комітету з питань економічного розвитку відповідні пропозиції. Більш концептуальні та суттєві зміни процедур банкрутства напрацьовуватимуться в окремих законопроектах;

2) констатувавши неприпустимість прийняття проекту Закону реєстр. № 5010 (про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств внаслідок військової агресії на сході України) в запропонованій редакції, члени Робочої групи вирішили надіслати до Комітету з питань економічного розвитку лист, в якому викласти можливі напрямки вдосконалення положень законопроекту, а саме шляхом:

  • формування чіткого переліку юридичних осіб (у відповідності до законодавчо встановлених критеріїв), щодо яких не дозволено проводити процедуру банкрутства за ініціативою кредиторів до відновлення територіальної цілісності України та повернення територій;
  • застосування інструментів на зразок корпоративного поділу, заміщення активів, що дозволить розділити майно, що знаходиться на території України і майно, що знаходиться на непідконтрольній Україні території;
  • завершення процедур щодо майна, що знаходиться на території України із подальшим зупиненням/закриттям провадження. Після повернення територій під контроль України або інших обставин відновлювати/відкривати провадження.

3) члени Робочої групи підтримали доцільність прийняття законопроекту реєстр. № 4220 (про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19) та висловили низку пропозицій для його доопрацювання під час другого читання, зокрема, але не виключно, щодо питання продовження процесуальних строків, питання підпису арбітражним керуючим протокольного рішення зборів (комітету) кредиторів.